แพคเกจแต่งงานครบวงจร

we make things easy for you

กรุณาเลือกแพคเกจที่คุณสนใจ

select package of haa-nee

แพ็คเกจครบวงจรพิธีเช้า + งานเลี้ยงฉลองเที่ยง

แพจเกจแต่งงานครบวงจร จำนวน 50 ท่าน พิธีเช้า+งานเลี้ยงฉลองเที่ยง

แพจเกจแต่งงานครบวงจร จำนวน 100 ท่าน พีธีล้านนา/ไทย/ขันโตก/โต๊ะจีน/ค็อกเทล พิธีเช้า+งานเลี้ยงฉลองเที่ยง

แพจเกจแต่งงานครบวงจร จำนวน 200 ท่าน พีธีล้านนา/ไทย/ขันโตก/โต๊ะจีน/ค็อกเทล พิธีเช้า+งานเลี้ยงฉลองเที่ยง

แพจเกจแต่งงานครบวงจร จำนวน 300 ท่าน พีธีล้านนา/ไทย/ขันโตก/โต๊ะจีน พิธีเช้า+งานเลี้ยงฉลองเที่ยง

แพ็คเกจครบวงจรพิธีเช้า + งานเลี้ยงฉลองเย็นปุฟเฟต์

แพจเกจแต่งงานครบวงจรประเพณีไทยล้านนาและประเพณีไทย จำนวน 100 ท่าน พิธีเช้าบุฟเฟต์+งานเลี้ยงฉลองเย็นปุฟเฟต์/โต๊ะจีน/ค๊อกเทล/ขันโตก

แพจเกจแต่งงานครบวงจรประเพณีไทยล้านนาและประเพณีไทย จำนวน 200 ท่าน พิธีเช้าบุฟเฟต์+งานเลี้ยงฉลองเย็นปุฟเฟต์/โต๊ะจีน/ค๊อกเทล/ขันโตก

แพจเกจแต่งงานครบวงจรประเพณีไทยล้านนาและประเพณีไทย จำนวน 300 ท่าน พิธีเช้าบุฟเฟต์+งานเลี้ยงฉลองเย็นปุฟเฟต์/โต๊ะจีน/ค๊อกเทล/ขันโตก

หากคุณ สนใจใช้บริการของเรากรุณาคลิก

เรื่มต้นตอนนี้เลย